Slideshow Image 1

Včasnou kontrolou se dá předejít možným problémům.

Aby komín plnil správně svou funkci, je třeba provádět jeho pravidelné kontroly a čištění

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou nově od 1.1.2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. a novém prováděcím předpisu - vyhlášce č.34/2016 Sb.  o čištění, kontrole a revizi spalinových cest, který vyšel dne 29.1.2016 ve Sbírce zákonů.

 
VYHLÁŠKA 34/2016
ze dne 22. ledna 2016
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona:

Provádíme pravidelné provozní kontroly a čištění spalinových cest – po objednání této služby si termíny provádění sleduje revizní technik bez nutnosti hlídání termínů objednatelem.